BiobranschennŠrmar sig en monopolsituation. Det riskerar att gŒ ut šver smal kvalitetsfilm.De svenska filmfestivalerna kan fŒ allt stšrre betydelse fšr filmklimatet.

AV AGNETA SLONAWSKI 

Nuhar portarna precis slagit igen bakom Gšteborgs trettiofšrsta filmfestival.Inledningsfilmens biljetter sŒldes som vanligt slut pŒ nŒgra minuter. I Œr vardet Ping-pongkingen av Jens Jonsson som fick Šran som fšrsta film pŒanrika biograf Draken vid JŠrntorget. Roy Andersson var dŠr, kulturministern Lena Adelsohn Liljeroth var dŠr, hennes fšretrŠdare Leif Pagrotsky var ocksŒ dŠr. Medan publikensakta fyllde salongen spelade tvŒ killar pingis pŒ scen.

Filmenhandlar om en lillgammal norrbottning med pingis som livsfilosofi. Filmen bŒdeberšr och grŠver fram barndomsminnen hos publiken; om tillkortakommanden, omsyskonkonkurrens och om en fšrŠlder som inte Šr att lita pŒ.

Undertio dagar visas pŒ festivalen nŠrmare 450 filmer frŒn 60 olika lŠnder, alltfrŒn mainstream till smala filmer som dokumentŠren En enastŒende studie imŠnsklig fšrnedring av PatrikEriksson, filmadmed en mobilkamera.

FrŒnmycket smalt till kvalitet

IGšteborg har filmfestivalen gŒtt frŒn att visa riktigt smala filmer fšrcineasterna till ett evenemang dŠr Šven ovana biobesškare numera hittar till desŒ kallade kvalitetsfilmerna. I takt med att festivalen vuxit har allt flercelebra gŠster hittat hit, men bioarenan har ocksŒ utvidgats till det nybyggdabiokomplexet Bergakungens salar.

Gšteborgsfilmfestival Šr ocksŒ en tummelplats fšr filmmakare frŒn hela landet. Tillhuvudstadens filmfestival gŒr man frŠmst fšr att titta pŒ film, medan man Œkertill Gšteborg fšr att trŠffas. Samtalet och den filmpolitiska debatten frodas.

Fšrfilmproducenten, tillika gšteborgaren, Annika Hellstršm Šr filmfestivalen viktig. HŠr kan hon sŠlja infilmprojekt, sška finansiŠrer och trŠffa medarbetare som hon ibland bara pratatmed pŒ telefon.

–Det Šr som en stor mŠssa. Alla i Filmsverige har en anledning att Œka hit.Filmarbetet Šr i mŒnga stunder ett projekt och ett ensamarbete. DŠrfšr Šr detskšnt att en festival som denna kan finnas utanfšr Stockholm.

Dessutomger festivalen en chans till fortbildning fšr filmarbetare, i och med att detfinns seminarier om allt frŒn kommunernas ansvar att visa kvalitetsfilm tillskolbio, sŠger Annika Hellstršm.

–Debattklimatet har blivit bŠttre med Œren och bŒde publik och bransch kandelta. Allt detta tillsammans pŒverkar filmklimatet i slutŠndan.

Villge mer pengar till festivaler

CissiElwin, vd fšrFilminstitutet, Šr benŠgen att hŒlla med. Hon tror att festivalerna Šr ett sŠttatt lotsa kvalitetsfilm ut till biograferna. Det Šr en av anledningarna tillatt stšdet fšr exempelvis Stockholm filmfestival nyligen hšjts frŒn 190000kronor till en halv miljon. I mars kommer Cissi Elwin fšreslŒ att det delas utŠnnu mer pengar till landets filmfestivaler. Tanken Šr att det ska bidra tillatt vi fŒr ett kvalitetsutbud av film frŒn hela vŠrlden till Sverige. Helst dŒsmala filmer, som inte har nŒgon distribution.

Ochden injektionen kan behšvas. MŒnga i den svenska filmvŠrlden menar att denminskade konkurrensen pŒ biofronten Šr pŒ vŠg att leda till ett likriktat utbudav breda, publikdragande filmer.

Enav dem som ser en sŒdan utveckling Šr Mattias Nohrborg, tidigare vd pŒ fšretaget Triangelfilm, som togšver Sandrews biografkedja – som blev Astoria – och som sedermeragick i konkurs. NŠr SF kšpte upp resterna fšrstŠrktes monopolstŠllningen, nŒgotsom han tycker Šr ett stort problem.

–Monopol Šr motsats till konkurrens. Det innebŠr att vi har en bedšmare, en ršstoch ett par šgon, vilket i sin tur ger ett snŠvare utbud pŒ biograferna. Desex, sju personer som kšper in film till Sverige i dag Œker alla till sammafestivaler runtom i vŠrlden och dŠr bestŠmmer de vilka filmer som ska fŒdistribution i Sverige. Det finns ingen business i att kšpa in smala filmertill biograferna. Dessutom visas majoriteten av festivalfilmerna bara pŒfestivalerna. De kommer sŠllan ut till andra biografer i landet.

DŠremottycker Mattias Nohrborg att festivalerna har en viktig roll som folkbildare.Och de stimulerar honom och andra biobesškare.

–Men man ska inte gšra sig nŒgon illusion om att man radikalt kan fšrŠndrafilmkulturen i landet med hjŠlp av filmfestivaler, poŠngterar Mattias Nohrborg.

SFsdominerande stŠllning kan innebŠra att filmfestivalerna blir en allt viktigarearena fšr filmvisning i framtiden. NŠr smal film och annan kvalitetsfilm fŒrsvŒrt att ta plats pŒ landets biografer letar sig udda filmer frŒn vŠrldensalla hšrn i stŠllet till filmfestivaler som de i Gšteborg och Stockholm. Dengenomsnittlige festivalbesškaren Šr inte nšdvŠndigtvis cineast lŠngre, utan envanlig biobesškare som gillar att se bra film.