Ingress:

Mats Hedenskog, ny direktor pŒ SkyddsvŠrnet i Gšteborg – har ŒtervŠnt till brottsplatsen. Fšr 15 Œr sedan arbetade han som kurator i huset. Nu har han huvudet fullt av visioner och hopp om att locka hit en ny mŒlgrupp och skapa en modern mštesplats.

 

Bršd:

Det gamla tegelršda huset som SkyddsvŠrnet i Gšteborg disponerar strŠcker sig frŒn Hagaparken, runt kvarteret mot Vasastan. 1700 kvadratmeter yta i tre vŒningar, plus en kŠllare med egen ingŒng frŒn Haga kyrkogata. I dag bor hŠr personer som gšr sista delen pŒ sitt straff, men Šven mŠnniskor som gŒr under behandling pŒ grund av missbruk.

– Hittills har SkyddsvŠrnet haft en begrŠnsad mŒlgrupp, men det finns ett jŠttestort behov av boende fšr ensamkommande barn i Gšteborg, sŠger Mats Hedenskog och visar ett tomt vŒningsplan som i vanliga fall fungerar som utslussningslŠgenheter.

Han knackar i en gipsvŠgg och visar hur stort allrummet kan bli om man bygger om. I planen finns en egen ingŒng fšr de ensamkommande barnen, eftersom de kan kunna komma och gŒ pŒ ett annat sŠtt Šn SkyddsvŠrnets ordinarie hyresgŠster. Tanken Šr att grupperna aldrig skall sammanstrŒla i huset.

HuvudspŒret Šr fortfarande att utveckla verksamheten fšr den gamla mŒlgruppen, genom att fŒ ut de boende pŒ arbetsmarknaden. PŒ idŽstadiet finns tankar om arbetspršvning, i form av ett hunddagis eller en cykelreparation i bottenvŒningen.

Mats Hedenskog Šr inte frŠmmande fšr att šppna, den sedan lŠnge nedlagda, socialmedicinska mottagningen pŒ nytt. Han ser Šven att behovet av uppsškande verksamhet Šr stort. Genom att fŒ in en helt ny mŒlgrupp i huset hoppas han pŒ synergieffekter och andra vinster som ger verksamhet som helhet mer resurser.

Det finns tankar om att gšra om den gamla vŠvstugan i kŠllaren till en šppen verksamhet, dŠr unga utifrŒn kan mšta de asylsškande barnen. GŠrna med aktiviteter som drama, skrivarkurser och musik pŒ agendan.

      TŠnk dig en rawfood-bar i kŠllaren med grymma juicer, dit ungdomar kommer utan inblandning av alkohol och droger. Det skulle bli en mštesplats fšr unga dŠr de kan driva ett kafŽ och utvecklas kreativt. Det kan bli ett sŠtt fšr ensamkommande barn att berŠtta sin historia och bygga sin nya identitet i utifrŒn det svenska samhŠllet, sŠger Mats Hedenskog som bšrjade sin tjŠnst i juni fšrra Œret.

PŒ den tiden har det skapats en stšrre flexibilitet i personalens schema, slagits pŒ trumman sŒ att de lokala politikerna ska fŒ syn pŒ SkyddsvŠrnet, famnats av en paraplyorganisation fšr framtida samarbete. SkyddsvŠrnet hoppas pŒ ett lŒngvarigt samarbete med FAMNA, liksom kommunen genom ett sŒ kalla idŽburet offentligt partnerskap (IOP). Det innebŠr att det finns mšjlighet, fšr olika aktšrer, att gšra upphandlingar direkt med SkyddsvŠrnet.

      Skillnaden nŠr jag kom hit var slŒende. Jag mšttes av ett stort engagemang fšr klienterna som strŠcker sig lŒngt šver ordinarie arbetstid. PŒ ett helt annat sŠtt Šn i en kommunal verksamhet, sŠger han och tillŠgger att han gillar nŠr det gŒr snabbt frŒn tanke till handling.

Tidigare arbetade Mats Hedenskog som omrŒdeschef inom individ och familjeomsorg i Gšteborgs kommun. Han beskriver sig som en mŒlinriktad entreprenšr och jŠmfšr strukturen pŒ SkyddsvŠrnet med att driva ett fšretag.

      Vi kan spŒna vid kaffet pŒ morgonen och fŒ upp idŽer fšr nya verksamheter, ta tag i det direkt och planera fšr att sjšsŠtta dem. Det ger mig en stor tillfredsstŠllelse, sŠger Mats Hedenskog som upplever att en av han styrkor Šr att som Šr att lyssna in sin omgivning och plocka upp idŽer.

Han lockades av att SkyddsvŠrnet Šr en idŽburen verksamhet som Šr bŒde politiskt och religišst obunden. Och som vilar pŒ en humanistisk idŽtradition.

      Det innebŠr att det finns en frihet att utveckla verksamheten Œt mŒnga olika hŒll. Det finns en drivkraft hŠr och ett stort engagemang i samhŠllsfrŒgor. Fšrdelen Šr att man kan bedriva ett arbete som Šr erfarenhetsbaserat, menar han och tillŠgger att om det varit beige att arbeta pŒ SkyddsvŠrnet fšrut, sŒ Šr det inte sŒ lŠngre. Det finns en stor regnbŒge vid horisonten.

 

Byline: Agneta Slonawski

Bildbyline: Sofia Sabel

 

Om fem Šr:

ÓDŒ har de lokala politikerna vaknat och ser oss. Vi Šr en naturlig medlem och leverantšr i FAMNA. AllmŠnheten kŠnner till ossÓ

Mats Hedenskog, direktor pŒ SkyddsvŠrnet i Gšteborg

 

ÓVi har šrat mot rŠlsen och kan snabbt stŠlla om till de fšrŠndringar som sker i samhŠllet.Ó

Mats Hedenskog, direktor pŒ SkyddsvŠrnet i Gšteborg

 

Bildtexter:

ÓDet Šr en stor tillfredsstŠllelse att snabbt kunna genomfšra en idŽ, oavsett om den komma frŒn mig eller frŒn nŒgon annan.Ó

 

      Om det varit beige att arbeta pŒ SkyddsvŠrnet fšrut, sŒ Šr det inte sŒ lŠngre.  Det finns en stor regnbŒge vid horisonten, sŠger Mats Hedenskog som vill sŠtta ljuset pŒ SkyddsvŠrnet genom att locka till sig nya mŒlgrupper.